Warlords of Draenor – Velen

velenVelen

Frakcja: Alliance

Jako przywódca draenei, prorok Velen spędził setki ludzkich żywotów uważnie obserwując i zapisując wydarzenia, które przewidział nim miały one miejsce. Działania Velena uratowały wielu jego rodaków w czasie ucieczki z ojczystego świata zwanego Argus, ale jego mądrość stoi pod znakiem zapytania po pojawieniu się Żelaznej Hordy w Draenorze. Ile wart jest prorok, którego wizje nie mogą zapobiec nieszczęściu?

    Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone