Warlords of Draenor – Maraad

maraadMaraad

Frakcja: Alliance

Wędrowny wojownik wiary, Maraad jest filarem społeczeństwa draenei. Po zwycięstwie nad złem w kampanii w Northrend, ten dzierżący młot paladyn rozpoczął szkolenie innych ras Przymierza w podążaniu drogą Światła. Wystawiony na niezliczone niebezpieczeństwa Azeroth, Maraad zaczął stawiać działania ponad medytację – teraz uderza on jako pierwszy.

    Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone