Warlords of Draenor – Różne

Usprawnienie UI

 • Dodane zostają nowe ustawienia graficzne zrobione z myślą o Raidach i Battlegroundach. Znaleźć je można w: System > Graphics.
 • Tworzenie skrótów klawiszowych zostaje poprawione. Od teraz zamiast jednej, długiej listy, zakładka Keybynds została podzielona na sekcje: Movement Keys, Chat, Action Bar, MultiActionBar, Targeting, Interface Panel, Miscellaneous, Camera, Target Markers, Vehicle Controls, iTunes Remote, oraz Movie Recording.
 • Teraz każdy zaznaczony przez nas obiekt, mob, bądź NPC ma wokół siebie adekwatną do jego nastawienia linię (czerwona- agresywny; żółta- pasywny itd.). Ułatwia to rozpoznawanie naszych celów bez konieczności spoglądania na jego pasek zdrowia.
 • Od teraz gdy poruszasz się z mapą, ta nadal jest aktywna, ale staje się przezroczysta, co ułatwia orientację w terenie.
 • Bardziej rozbudowana zakładka Mountów- każdy mount ma od teraz na swojej stronie krótki, zabawny opis, oraz źródło pochodzenia (np. achivment/ loot itd.).
 • Gdy po raz 1 zalogujesz się do gry, pojawi się zakładka „What’s New” (Co nowego?), która krótko opisuje najważniejsze zmiany.

Zmiany lokacji

 • Orgrimmar jest od teraz wolny od Kor’kronów. Strefa Trolli jest ponownie wolna, a miasto patrolują strażnicy Taurenów i Trolli.
 • Portal do Blasted Lands został zmieniony w  bezpośredni portal do Hellfire Peninsula.
 • W 6.0 dodany zostanie do stolicy każdej frakcji nowy portal do Shattered Beachhead w Blasted Lands- miejsca w którym w 6.0 rozpoczynamy questowanie.
 • 3 stare instancje: Blackfathom Deeps, Razorfen Kraul i Razorfen Downs zostają odnowione pod względem wizualnym i technicznym.

Połączone domy aukcyjne

Od 6.0 domy aukcyjne Alliance i Hordy zostaną połączone i będą wspólne dla obu frakcji na danym realmie.

wod_ah

Usunięcie levelowania gildii

W Warlords of Draenor Blizzard wprowadzi zmiany dotyczące poziomu gildii oraz perków gildyjnych.

 • Zasadniczo wszystkie gildie otrzymają 25lvl, zaś działanie niektórych perków zostanie uproszczone, na przykład podniebne taksówki będą poruszać się szybciej niezależnie od Dołączona grafika Ride Like the Wind. 
 • Ze względu na pewne wcześniej nieprzewidziane zachowania wśród graczy, perk Cash Flow zostanie usunięty. Aby to zrekompensować, gildie będą miały więcej lukratywnych sposobów na sfinansowanie swoich kosztów, przykładowo, zwiększona zostanie częstotliwość wypadania itemów BoE w raidach. 
 • Oto lista gildyjnych perków, które pozostaną: Dołączona grafika Mount Up, Dołączona grafika Hasty Hearth, Dołączona grafika The Quick and the Dead, Dołączona grafika Guild Mail, Dołączona grafika Mobile Banking, Dołączona grafika Mass Resurrection.
  Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone