Warlords of Draenor – Ekwipunek

Zmiany w itemach

 • W prepatchu staty itemów zostały zeskalowane w dół ze względów wizualnych, nie osłabi to jednak postaci. Gracz w dalszym ciągu będzie zdolny do solowania starych instancji.

wod_items
Niektóre staty zostały usunięte:

 • Hit i Expertising zostały usunięte i zamienione w istniejącym gearze na Critical Strike, Haste lub Mastery. Dodatkowo, wszyscy gracze mają teraz 100% szansę na trafienie w walce z potwarami do 3 leveli silniejszymi.
 • Dodge and Parry zostały usunięte i zamienione na Critical Stike, Haste, Mastery w częściach pancerzy lub Bonus Armor w itemach niebędących częścią pancerza. Dodatkowo, każdy gracz ma teraz 0% szansy na to, że jego ataki będą uniknięte i 3% szans na to, że zostaną sparowane. Postacie tankujące otrzymują dodatkowe 3% redukcji szans na sparowanie ich ataków.

Niektóre staty zostały zmodyfikowane:

 • Spirit od teraz występował będzie w itemach niebędących częścią pancerza – neckach, ringach, cloakach, trinketach.
 • Bonus Armor występował będzie tylko na niebędących pancerzem itemkach (necki, ringi, cloaki, trinkety, shieldy). Dzięki temu zwiększa się Armor tanka.
 • Bronie, mimo że klasyfikowane jako niebędące pancerzem, nie mają statów Spirit czy Bonus Armor.
 • Staty gemów, enchantów, flasków i jedzenia także zostały zeskalowane i podmieione. Dla przykładu, każdy gem z +hit (Rigid) stał się gemem z +crit, a każdy gem z +expertise (Precise) stał się gemem z +haste.

Pozostałe:

 • W dalszym ciągu możesz ulepszać epiki z Mist of Pandaria, mimo że Valor Points Zostały usunięte. Każde ulepszenie kosztuje 50 Lesser Charm of Good Fortune.
 • Reforging został usunięty, obecnie każdy przerobiony gear wraca do pierwotnej postaci.

WoD wprowadza wiele dodatkowych zmian w itemach, takie jak zmiany statów przez gear w zależności od speca gracza czy nowe poboczne staty.

Toy Box

Pojawiła się kolekcja różnych itemów przypisanych do konta.

wod_toys

 • W grze występuje 222 itemy, z których 156 można zebrać w prepatchu.
 • Za zebranie 150 zabawek gra nagradza nas achievmentem The Toymaster oraz Robo-Gnomebulator.
 • Dostęp do panelu Toy Box można uzyskać poprzez przycisk Collection w grze.
 • Aby dodać item do Toy Box, należy kliknąć na jego ikonę w bagu jednej z postaci, a zostanie dodany wszystkim postaciom na koncie.
 • Do zabawek zaliczają się przeróżne rupiecie – przebrania, specjalne efekty zaklęć, przywołane obiekty, bannery, itemy powodujące określone emocje, loot z Trading Card.
 • Zabawki nie zawierają mountów, petów, gearu, który możesz ubrać, zawierającego ciekawy efekt, stackujących się itemków i teleportów.
 • Niektóre niezdobywalne przedmioty znajdują się tutaj. Dzięki temu zwiększa się końcowa liczba przedmiotów, które można zebrać, jednak nie pokazują się one w UI, dopóki ich nie zdobędziesz.

Ulepszenie Transmogu

W MoP, polearmy mogły być przetransmogowane w staffy. 2h axy, macki i swordy były traktowane osobno.

W becie WoD każdy z typów broni może zostać przetransmogowany w inny. Przetestowane na 100-poziomowej postaci poprzez wykupienie wszystkich 2h broni PvP i użyciu na nich transmogrifiera.

wod_transmog

Pewnie niemożliwe do zdobycia lub niekompletne sety PvP zostały przywrócone Vendorom PvP.

 • Wristy, waisty i feety z 1. sezonu arenowego są jeszcze raz dostępne w Area 52.
 • Vendorzy PvP w Pandarii sprzedają teraz gear z sezonów 12-15 za Honor. Wartym uwagi jest fakt, że powrócił gear z sezonu 13, którego obecnie nie dało się w żaden sposób zdobyć w grze.
 • Elitarne sety PvP nie powróciły do Vendorów.

Niektóre transmogowe sety tieru 13 są znów łatwe do zdobycia. Gear LFR ma unikatowe kolory i był poprzednio trudny do zdobycia podczas MoP.

Usprawnienia w systemie toreb

 • Gracze mają teraz dodatkowy tab Void Storage
 • W banku istnieje teraz oddzielny Reagents Bank, dzięki któremu można wykorzystywać składniki do craftingu w nim się znajdujące bez konieczności wyciągania ich. Można również kliknąć na przycisk „Deposit All Reagents” aby włożyć do tego tabu wszystkie reagenty, w tym między innymi: rudy metali, zioła z herbalismu, ryby, mięso i matsy do Enchantingu.
 • Powiększono wielkość stacków wszelkich matsów – wcześniej na jeden stack składało się 20 sztuk, teraz jest to 200.
 • Śmieciowe szare przedmioty mają teraz złotą monetę wskazującą, że najlepiej sprzedać je vendorowi.
 • Torby mają teraz opcję „Clean up Bags”, przesuwającą wszystkie wolne sloty w jedno miejsce.
 • Quest Itemy nie zajmują już miejsca w torbach.
 • Itemy w torbach mają kolorowe obramowanie wskazujące na ich jakość, np. pomarańczowe obramowanie oznacza item kategorii Legendary.
 • Pojawiła się nowa opcja, pozwalająca wybrać, czy chce się, by w czasie czyszczenia toreb przedmioty były przesuwane w prawo czy w lewo, oraz czy nowe przedmioty mają być wkładane w pierwszej kolejności do toreb znajdujących się po prawej, czy po lewej.

wod_bag

  Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone