World of Warcraft – Tauren

tauren

„Pokojowo nastawieni taureni – znani w ich ojczystym języku jako shu’halo – długo zamieszkują Kalimdor, starając się zachować równowagę natury na życzenie ich bogini, Matki Ziemi. Do niedawna taureni prowadzili koczowniczy tryb życia, rozsiani po terenie Barrens, polując na wielkie bestie kodo, których domem były te jałowe ziemie.”

Taureni lub Shu’Halo (w języku ojczystym Taur-ahe), to potężne koczownicze istoty, które nadal żyją na trawiastych i otwartych równinach Mulgore w centralnym Kalimdorze. Są dużymi, umięśnionymi stworzeniami przypominającymi minotaura. W ostatnich pokoleniach uzyskali w końcu własne ziemie w Mulgore i Barrens. Tę pierwszą krainę uznały za swoją własną i porzuciły koczowniczy tryb życia.

Nowe modele w WoD:

tauren_male

tauren_female

    Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone