Elemental Shaman – Guide PvE (6.0.3)

1. Statystyki

Intellect > Multistrike > Crit > Haste > Mastery >= Versatility

  • Intellect: Zwiększa leczenie i obrażenia zadawane przez spelle.
  • Multistrike: Daje szansę na dodatkową aktywacje spelli i umiejętności, do 2 razy z 30% efektywnością. W tym specu Elemental Overload zwiększa bazową ilość Multistrike, wzmacnia efektywność i zwiększa ilość Multistrike otrzymywaną ze wszystkich źródeł.
  • Crit: Zwiększa szansę ataków i spelli na zadanie dodatkowych obrażeń lub leczenia.
  • Haste: Zwiększa szybkość ataku i castowania, zwiększa obrażenia DoTów i leczenie HoTów oraz redukuje Global Cooldown.
  • Mastery: Daje pasywny bonus zależny od specjalizacji. Mastery: Molten Earth spelle zadające obrażenia zadają dodatkowy Fire dmg ostatniemu zaatakowanemu celowi. Zwiększa również obrażenia zadawane przez Earthquake.
  • Verstatility: Zwiększa zadawane obrażenia, leczenie i absorpcję oraz zmniejsza otrzymywane obrażenia.

2. Build i glyphy

  • LINK (Wowhead Calculator)

3. Gemy

4. Enchanty

5. Rotacja

Buffy

Single Target

AoE

Cooldowny

    Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone